Przejdź do treści

Parafia p.w. Matki Bożej
Pocieszenia w Poznaniu
Archidiecezja Poznańska

Czytanie z dnia

Jezus powiedział do Żydów, którzy Mu uwierzyli: «Jeżeli trwacie w nauce mojej, jesteście prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli»... czytaj więcej

Spotkanie Rady Duszpasterskiej

11 sierpnia 2016

 1. Po 4 latach posługiwania obecnej Rady Duszpasterskiej zbliża się koniec jej kadencji. Od października powołana zostanie nowa Rada Duszpasterska, której skład   ks. Proboszcz przedstawił wszystkim zebranym na początku spotkania.
 2. Światowe Dni Młodzieży :

Przyjmowaliśmy w parafii pielgrzymów z Francji i Hiszpanii, około 30 młodych pojechało z ks. Piotrem na spotkanie z Ojcem Św. do Krakowa, wszyscy przeżywaliśmy wielkie emocje związane z wydarzeniami Światowych Dni Młodzieży.

Członkowie Rady dyskutowali, jakie są owoce tych Dni w nas, w życiu parafii. Omawiano propozycje nowych inicjatyw w parafii, konkretnych działań wpisujących się w naukę Papieża i aktualny temat Roku Liturgicznego. Młodzież zaproponowała np. przeprowadzenie gry miejskiej – szczegóły w późniejszym terminie.

 1. Przeżywamy Jubileusz Chrześcijaństwa, mamy Rok Miłosierdzia i możemy skorzystać z przywilejów jaki ten czas niesie : odpusty, bramy miłosierdzia.

Ponieważ nie wszyscy skorzystali z tych możliwości, stąd pojawiła się propozycja przeżycia w naszej parafii Dnia Miłosierdzia. W listopadzie będzie specjalny dzień i noc spowiedzi, przejście przez Bramę Miłosierdzia w parafii Ojca Pio, możliwość uzyskania odpustów za naszych zmarłych i poszerzenia swojej wiedzy w kwestii odpustów.

 1. W pierwszą niedzielę września przypada odpust parafialny. Tradycyjnie poprzedzą go rekolekcje, które wygłosi Ks. Krzysztof Czapla SAC – dyrektor Sekretariatu Fatimskiego na Krzeptówkach a ich myśl przewodnia to : Orędzie Matki Bożej Fatimskiej ratunkiem dla świata . Ks. Proboszcz przedstawił Radzie program rekolekcji i omówił wszystkie działania z nimi związane.
 2. W ramach przygotowania do dobrego przeżycia rekolekcji i Święta Parafii Matki Bożej Pocieszenia, Rada postanowiła zaprosić wszystkich parafian na całodobową Adorację Najświętszego Sakramentu w dniach 26/27 sierpnia. Program adoracji pojawi się na stronie parafii i w ogłoszeniach.
 3. Podczas spotkania omówiono także program dorocznego Festynu Parafialnego, przygotowanego z Radą Osiedla Podolany i z Dobrodziejami Parafii. Zaplanowano dużo imprez, dobrą muzykę, konkursy, loterię.  Programu imprezy jest zamknięty ale nadal potrzebni są sponsorzy.
 4. Jest już sprawnie działająca strona internetowa.  Można na niej znaleźć informacje o grupach duszpasterskich i ważnych wydarzeniach z życia naszej wspólnoty. Potrzeba świeżych, aktualnych informacji i zdjęć.
 5. Na spotkaniu pojawiła się także propozycja zorganizowania Dnia Zadusznego dla wszystkich parafian, którzy stracili bliskiego. Wiece j szczegółów – w najbliższym czasie
 6. Zgodnie z zaleceniem Ks. Arcybiskupa po ostatniej wizytacji parafii, Rada wspólnie z Ks. Proboszczem zdecydowała o przeniesieniu obrazu Św. Jana Pawła II z ołtarza głównego do bocznego.
 7.  W ramach wolnych wniosków członkowie Rady zaproponowali ponowne ustawienie chrzcielnicy na środku kościoła, dla podkreślenia znaczenia sakramentu chrztu i jego wymiaru wspólnotowego.
 8. Spotkanie zakończyło się błogosławieństwem udzielonym przez Ks. Proboszcza i ustaleniem terminu następnego spotkania.

               ks. Rafał Pierzchała                                                                    Jadwiga Wesołowska
                        proboszcz                                                                                   sekretarz

 

Nasza budowa

Kalendarium parafialne
najważniejsze daty

Środa 21 marca

0800

Msza Św.

+ Za dusze w czyśćcu cierpiące


1200

Msza Św. pogrzebowa – kaplica ul. Borówkowa

+ Karol Wojda


1800

Msza Św.

+ Józef, Maria, Danuta + Alfred i za zm. z rodz. Januszków

Czwartek 22 marca

0800

Msza Św.

+ Stanisław Borkowski


1300

Msza Św. pogrzebowa w kościele

+ Teresa Klepacka


1800

Msza Św.

W int. Marysi z okazji 2 rocz. urodzin o opiekę Matki Bożej

Piątek 23 marca

0800

Msza Św.

O zdrowie i potrzebne łaski dla Moniki i jej rodziny


0900

Msza Św.

w int. dzieci z klas 0,1,2,3


1030

Msza Św.

Okazja do spowiedzi, następnie Msza św. w int. dzieci z klas 4,5,6,7


1700

Droga Krzyżowa z udziałem dzieci


1800

Msza Św.

+ Tomasz Banaś 3 rocz. śm. – o spokój duszy – od syna Bogdana z rodziną


1830

Droga Krzyżowa z udziałem młodzieży i dorosłych

Sobota 24 marca

0800

Msza Św. w kaplicy Sióstr Dominikanek


1800

Msza Św.

+ Marianna i Bolesław Foremscy